Учнівське самоврядування

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.
Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.
Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.
Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Розділ II. Права, свободи та обов’язки

Стаття 1. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.
Стаття 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Стаття 3. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.
Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
Стаття 5. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.
Учень зобов’язаний:
– пройти курс навчання в школі;
– подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
– виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
– дотримуватись норм та правил поведінки в школі.
Стаття 6. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.
Стаття 8. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.
Стаття 9. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.
Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.
Стаття 11. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно додержуватися Статуту та законів Учнівського самоврядування школи.
Стаття 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові Учнівського самоврядування школи.
Стаття 14. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Стаття 16. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Розділ III. Вибори

Стаття 1. Кандидат в президенти висувається від групи учнів класу або шляхом самовисування.
Стаття 2. Президент обирається таємним голосуванням на перервах, до і після уроків у присутності заступника директора школи.
Стаття 3. Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.
Стаття 4. Право бути обраним має право кожен учень 8—11 класів школи.
Стаття 5. Офіційне оголошення результатів виборів президента Учнівського самоврядування проводиться на наступний день після Стаття 9. Новообраний Стаття 6. Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.

Розділ IV. Структура Учнівського самоврядування школи

Стаття 1. Президент – координація і здійснення контролю роботи УС, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями.
Голова комісії освіти та порядку – контроль за навчанням в школі, проведення тематичних вечорів, допомога учням які не встигають, порядок і дисципліна в школі (чергування, зовнішній вигляд, індивідуальна робота з окремими групами учнів, контроль відвідування учнями школи).
Голова комісії культури та відпочинку – проведення конкурсів, вікторин, концертів, виставок, вечорів відпочинку.
Голова комісії волонтерів – допомагає учням школи, одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної, інвалідам.
Голова комісії туризму і спорту – заохочує учнів до здорового способу життя. Спортивні змагання, естафети, походи, ігри.
Голова редколегії – інформує батьків, вчителів, учнів про всі події, які відбуваються в школі.

Розділ V . Загальні учнівські збори школи

Стаття 1. Найвищим органом Учнівського самоврядування школи є Загальні учнівські збори школи.
Стаття 2. Загальні учнівські збори школи мають скликатися не рідше 2-х разів на рік.
Стаття 3. Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ VI. Правління Учнівського Самоврядування

Стаття 1. Правління Учнівського самоврядування є органом влади школярів, що підпорядковується Загальним зборам школи, затверджується лише директором школи.
Стаття 2. Обраним до Правління може бути кожен учень, що визнає Статут і дотримується Законів школи.
Стаття 3. Правління вирішує питання про порушення Законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).
Стаття 4. Правління може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.
Стаття 5. Правління організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
Стаття 6. Правління контролює роботу комісій УС. Правління може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи.
Стаття 7. Мер — це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
Стаття 8. Мера обирає класний колектив, або призначає класний колектив.
Стаття 9. Мер звітується перед президентом Учнівського самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.
Стаття 10. Члени УС ( радники президента) — керують роботою окремих комісій.
Стаття 11. Члени правління особисто відповідають за основні напрямки роботи Самоврядування.
Стаття 12. Члени правління збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи Самоврядування і представляють їх на засіданнях УС.
Стаття 13. Куратори комісій УС обираються Учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися Учнівським самоврядуванням школи.
Стаття 14. Радники Президента виконують функції голови комісії УС.
Стаття 15. Радник Президента Учнівського самоврядування добровільно складає свої обов’язки, або шляхом перевиборів членами Учнівського самоврядування.
Стаття 16. Радники Президента є його представниками.
Стаття 17. Один із представників Президента за відсутності Президента виконує його обов’язки (обирається таємним голосуванням всіх радників).
Стаття 18. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів Самоврядування.
Стаття 19. Секретар Президента перед зборами збирає усі пропозиції, які мають розглянутися на засіданнях.
Стаття 20. Секретар Президента протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам.
Стаття 21. Секретар Президента веде листування.
Стаття 22. Секретар Президента збирає письмові пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до Учнівського самоврядування

Розділ VII . Президент Учнівського самоврядування

Стаття 1. Президент є головою Учнівського самоврядування школи.
Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.
Стаття 3. Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо школи.
Стаття 4. Президент співпрацює з дирекцією згідно Статуту.
Стаття 5. Президент може призупинити рішення правління і домагатися його перегляду.
Стаття 6. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів школи.
Стаття 7. Президент звітується перед учнями школи на учнівській конференції. Правління може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень Законів школи.
Стаття 8. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.
Стаття 9. Президент складає таку присягу: «Я, (ім’я та прізвище), волею учнів школи обраний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки».
Стаття 10. Президент планує і веде засідання УС.
Стаття 11. Президент розподіляє завдання між членами УС.
Стаття 12. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.
Стаття 13. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента Учнівського самоврядування. Повноваження Президента Учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.

Розділ VIII. Прикінцеві положення

Стаття 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.
Стаття 2. День прийняття Статуту Учнівського самоврядування є загальношкільним святом — Днем Статуту Учнівського самоврядування.

Ми у соціальних мережах

© 2020 Спеціалізована школа №94 «Еллада»

Розробка та дизайн - DK web-studio