Наказ
від 15.03.2019 р. № 26

Про порядок прийому
дітей до перших класів

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367, наказу Департаменту освіти і науки від 11 січня 2019 року № 10 «Про розвиток та оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти та науки України від 10 серпня 2018 року № 1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти», згідно наказу ДОН КМДА від 22.02.2019 № 50 та з метою запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х класів у СШ № 94 «Еллада» Печерського району міста Києва,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати прийом дітей до 1-х класів з 04.04.2019 року.
2.Призначити відповідальним за прийом дітей до 1-х класів заступника директора з навчально-виховної роботи Петренко Т.О.
3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Петренко Т.О.:
3.1. Провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх першокласників про наступне:
– про порядок прийому дітей до 1-х класів;
– про територію обслуговування, що закріплена за навчальним закладом;
– перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування навчальним закладом;
– прогнозовану кількість 1-х класів.
3.2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Петренко Т.О. та вчителю інформатики Кохно Л.П. розмістити інформацію, що зазначена в підпункті 3.1. на веб-сайті та інформаційному стенді навчального закладу;
3.2.1. Затвердити графік проведення прийому документів до 1-х класів з 04квітня 2019 року по 31 травня 2019 року.
Вівторок – 14:00-17:00;
3.2.2.Оприлюднити наказ на сайті навчального закладу.
4. Директору СШ № 94 «Еллада» Кузьменко В.Є.:
4.1. Створити умови для забезпечення майбутніх першокласників місцями у навчальному закладі відповідно до території обслуговування;
4.2. Забезпечити раціональне використання наявних у навчальному закладі приміщень для двох перших класів;
4.3. За умови перевищення кількості поданих заяв про зарахування за місцем проживання прогнозованої кількості місць, ініціювати перед Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерського району
м. Києва наступне:
4.4. Про відкриття додаткового класу, у тому числі інклюзивного чи спеціального;
4.5. Про внесення змін до організації освітнього процесу;
4.6. Про вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням;
5. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі.
6. При обранні освітніх програм забезпечити безоплатність повної загальної середньої освіти, зокрема підручників та посібників;
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор школи В. Кузьменко

Ми у соціальних мережах

© 2020 Спеціалізована школа №94 «Еллада»

Розробка та дизайн - DK web-studio