Правила конкурсного приймання

  1. Загальні положення

 

  • Приймання учнів до школи здійснюється на конкурсній основі. Правила конкурсного приймання розроблені на підставі статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року із змінами від 04.06.2008 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003 року №389 та Статуту школи, обговорені на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи 12 квітня 2010 року та затверджені директором школи, погоджені управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
  • У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
  • Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
  1. Організація конкурсу

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються за два місяці до його початку. Оголошення  щодо умов і термінів конкурсу розміщується у приміщені школи та  на її сайті (ellada 94.kiev.ua).

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень поточного року). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності місць за таких самих умов, що й раніше. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою школи. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор школи або його заступник.

2.5. Для проведення конкурсу створюються предметні комісії зі складу членів приймальної комісії, склад якої затверджується наказом директора школи.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подаються на ім’я директора школи, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу.

2.7. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з гуманітарних предметів та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

 

  1. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу школи, проводиться з 1 квітня поточного року у формі співбесід з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та  здатності до вивчення іноземних мов відповідно до спеціалізації школи. Завдання для співбесіди розробляє педагогічна комісія (вчителі початкової школи та практичний психолог) на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи, затверджує директор школи з погодження управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. Не допускається перевірка знань та вмінь дитини понад обсяги державних вимог навально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.

3.4. За наявності вільних місць може бути проведено додаткове приймання учнів у 2-4-і класи школи, як правило, після закінчення навчального року за результатами співбесіди з англійської або новогрецької мови за наявності вільних місць та по пред’явленню табеля з оцінками високого та достатнього рівня.

3.5. До 10 класу школи учні, які навчались в СШ № 94 «Еллада», зараховуються на підставі рішення педради при умові відсутності оцінок низького рівня за результатами державної підсумкової атестації.

3.6. Учні, що навчались в інших навчальних закладах, зараховуються до 10 класу школи за результатами співбесіди за наявності вільних місць та по пред’явленню свідоцтва про базову загальну середню освіту з оцінками високого та достатнього рівня.

 

 

  1. Порядок зарахування

 

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс (співбесіду), зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Про зарахування дітей батькам повідомляється протягом 3-х днів після проходження співбесіди.

4.2. До школи подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка, заява батьків. При вступі до 10 класу додатково подається свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього.

4.3. Якщо учні, їх батьки, або особи, що їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається школою за погодження з районним управлінням освіти.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районного управління освіти, яке створює свою апеляційну комісію, висновки якої є остаточними.

 

  1. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.